sktbr1.zoom-a.com
SEK. KEB. TAMAN BUNGA RAYA (1)
BUKIT BERUNTUNG 48300 RAWANG, SELANGOR Tel : [03-60215067], Faks : [03-60215067]
e-mel : sktbr1@zoom-a.com
| LAMAN UTAMA | KATA ALU-ALUAN | BARISAN PENTADBIR | PIBG | BUKU PELAWAT | KOKURIKULUM | KURIKULUM | LAGU SEKOLAH | VISI & MISI | LOGO SEKOLAH | LOKASI KAMI | DALAM KENANGAN | UNIT HEM | UNIT PPKI |

PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN BUNGA RAYA (1)

2011

VISI

Murid boleh menguasai kemahiran 3M (membaca,menulis, mengira ) dan Pengurusan diri.

MISI

Memastikan murid Pendidikan Khas celik 3M dan mampu untuk menguruskan diri.

-         Semua murid dapat menguasai kemahiran 3M mengikut kemampuan berdasarkan kepada tahap keupayaan diri.

-         Murid yang cemerlang dalam menguasai 3M akan diinklusifkan.

-         Melahirkan murid yang berpotensi dan berjaya dalam pengurusan diri.

-         Membina keyakinan diri murid ke arah hidup bermasyarakat

MATLAMAT PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI

1.    Mengupayakan sekolah ke tahap yang tinggi secara terancang berasaskan potensinya.

2.    Memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

3.    Memastikan kemenjadian murid  dalam bidang akademik, ko-kurikulum dan perkembangan sahsiah.

4.    Menggalakkan pembangunan budaya ilmu dan berfikir di kalangan warga sekolah.

 

 

 

 

 

PERSATUAN DAN KELAB 2011

PENYELARAS KO-KURIKULUM: EN MAZRIZAL SUHAIRY B MOHD AKHIR

1.PERSATUAN BAHASA MELAYU

PENGERUSI                       :           PN ROSNIZAWATI BT RAHMAT

AJK                                      :           SEMUA GURU PPKI

2. PERSATUAN MATEMATIK

PENGERUSI                    :           PN NORWATI  BT HASSIM @ YAHYA

AJK                                   :           SEMUA GURU PPKI                                                     

3. PERSATUAN KEBIDAYAAN DAN KESENIAN

PENGERUSI                  :           PN AZILAH HARON

AJK                                 :           SEMUA GURU PPKI           

4. KELAB BERKUDA

PENGERUSI               :           PN WAN NURULHAFIZA BT WAN MAHMUD

AJK                              :           SEMUA GURU PPKI

5. KELAB RENANG

PENGERUSI              :           PN UMI KALTHUM BT KALMI

AJK                             :           SEMUA GURU PPKI

6. KELAB REKREASI

PENGERUSI                       :           GURU X

AJK                           :           SEMUA GURU PPKI

UNIT – UNIT BERUNIFORM PPKI 2011

      PENYELARAS KO-KURIKULUM: EN MAZRIZAL SUHAIRY B MOHD AKHIR

PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA

PENGERUSI           : PN ZAHARATUL AZMA BT MOHAMAD KAMAL

AJK                           : SEMUA GURU PPKI

 

TUNAS PUTERI

 

PENGERUSI           : PN AZLINA BT MUHAMAD AZHAR

 

AJK                          : SEMUA GURU PPKI

 

SUKAN DAN PERMAINAN 2010

PENYELARAS KO-KURIKULUM: EN MAZRIZAL SUHAIRY B MOHD AKHIR

BADMINTON

 

PENGERUSI           : PN RAZIYAH  BT ALI

AJK               : SEMUA GURU PPKI

 

SENAMROBIK

 

PENGERUSI           : EN MAZRIZAL SUHAIRY BIN MOHD AKHIR

 

AJK               : SEMUA GURU PPKI

 

BOLING

 

PENGERUSI           : PN CIK SUSILAWATI  BT MOHAMAD

 

AJK               : SEMUA GURU PPKI

 

SASARAN KERJA TAHUNAN UNIT KO-KURIKULUM PPKI 2011

1.       JAWATANKUASA KO-KURIKULUM

BIL

PROGRAM/ AKTIVITI

OBJEKTIF

SASARAN

TEMPOH

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesyuarat  JK

Penetapan takwim ko-kurikulum sekolah

Menyediakan senarai tugasan guru

Mengagihkan  murid

Data murid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penetapan tugasan

Menetapkan takwim dan jadual  aktiviti sekolah

Menentukan tugasan guru

Murid diagih mengikut Kelab / persatuan /unit berunifor m

Rekod

 

 

 

 

 

 

 

 

Semua AJK

Semua guru

AJK dan guru penasihat

Semua murid PPKI

Semua murid PPKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 kali setahun

Sepanjang tahun

Disember 2010

Minggu pertama persekolahan

Januari  dan Oktober

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.  UNIT BERUNIFORM

BIL

PROGRAM / AKTIVITI

OBJEKTIF

SASARAN

TEMPOH

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesyuarat

Perjumpaan mingguan

Perkhemahan PPKI

Pertandingan kawad kaki antara unit-unit

Laporan aktiviti dan penilaian

Data murid

Bulan Kemerdekaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melantik AJK

Menjalankan aktiviti  mengikut takwim

Mendedahkan murid kepada kemahiran berkhemah

Memilih pelajar yang berpotensi untuk mewakili  pasukan sekolah

Pemantauan dan penilaian murid

Rekod

Memupuk semangat cintakan Negara dan menghayati  dan menghargai kemerdekaan negara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semua ahli

Guru penasihat dan murid

Ahli unit beruniform

Ahli unit beruniform

Guru penasihat

Guru penasihat

Semua warga sekolah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  kali setahun

Sekurang-kurangnya 18 kali setahun

1 kali setahun

( Jun )

April

Sepanjang tahun

Sepanjang tahun

Julai, Ogos dan September

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. KELAB DAN PERSATUAN

BIL

PROGRAM / AKTIVITI

OBJEKTIF

SASARAN

TEMPOH

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesyuarat

Perjumpaan  mingguan

Pertandingan  dalaman

Laporan dan penilaian 

Data ahli

Bulan Kemerdekaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melantik AJK

Menjalankan aktiviti mengikut takwin dan perancangan

Memilih murid berpotensi untuk mewakili pasukan sekolah dalam pertandingan Ko-Akademik

Melengkapkan pemarkahan  penilaian ko-kurikulum

Rekod

Memupuk semangat cintakan negara dan menghayati kemerdekaan negara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru penasihat dan ahli

Guru penasihat

Guru penasihat dan ahli

Guru penasihat dan ahli

Guru penasihat

Semua warga PPKI sekolah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 kali setahun

Sekurang-kurang 12 kali setahun

2 kali setahun

Sepanjang tahun

Sepanjang tahun

Julai, Ogos dan September

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIDANG TUGAS JAWATANKUASA KO-KURIKULUM

 • Merancang aktiviti ko-kurikulum sekolah – Rancangan Jangka Pendek dan Jangka Panjang.

 • Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setahun.

 • Menentukan peraturan ko-kurikulum sekolah.

 • Menentukan takwim dan jadual aktiviti.

 • Memastikan penyertaan dan penglibatan pelajar secara menyeluruh.

 • Memastikan sekolah mengambil bahagian dalam kegiatan ko-kurikulum peringkat daerah, negeri dan kebangsaan.

 • Memastikan guru mematuhi takwim dan jadual ko-kurikulum.

 • Menilai aktiviti ko-kurikulum dan membuat laporan tahunan.

 • Memastikan konsep sukan untuk semua dan sukan untuk elit dilaksanakan di sekolah.

 • Membuat anggaran perbelanjaan dan menentukan peruntukan kewangan yang akan digunakan.

 • Memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada guru dan pelajar yang telah menunjukkan prestasi cemerlang dalam bidang masing-masing.

  Memastikan semua tempat dan alat selamat digunakan oleh pelajar.

  TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU KELAB, PERSATUAN ATAU BADAN BERUNIFORM

  1. Menyediakan rancangan atau jadual latihan untuk ahli-ahli sepanjang tahun.

  2. Jadual hendaklah diserahkan kepada Guru Penolong Kanan Kokurikulum/ PPKI dalam tempoh dua minggu selepas sekolah bermula untuk semester pertama.

  3. Menyediakan panduan, peraturan atau perlembagaan untuk kegiatan masing-masing.

  4. Mempastikan Pengakap dan Tunas Puteri didaftarkan dengan badan induk masing-masing.

  5. Merekodkan kutipan wang dan menyimpan akaun perbelanjaan, Penyata Kewangan hendaklah diserahkan kepada Guru Besar atau Guru Penolong Kanan Ko-kurikulum/PPKI dua minggu sebelum cuti akhir tahun.

  6. Menjalankan latihan sistematik sepanjang tahun.

  7. Mesti berada bersama-sama ahli sepanjang latihan diadakan.

  8. Bertanggungjawab menguruskan hal pengangkutan bila perlu.

  9. Mendapatkan kebenaran dari Guru Besar, ibubapa, PPD, JPS atau lain-lain kuasa gerakerja di luar sekolah dengan menggunakan borang khas.

  10. Menyimpan fail rekod segala penerimaan dari pihak tertentu. Fail hendaklah diserahkan kepada Guru Penolong Kanan Ko-kurikulum/PPKI dua minggu sebelum cuti akhir tahun.

  11. Mencatatkan segala kegiatan yang dijalankan dalam buku laporan masing-masing.

  12. Mencatatkan senarai nama ahli-ahli dan kehadiran mereka.

  13. Memberitahu pihak sekolah mengenai kegiatan yang melibatkan pasukan sekolah.

  14. Mengambil langkah-langkah keselamatan untuk mengelakkan dari kejadian yang tidak diingini.

  15. Menyiapkan laporan tahunan dua minggu sebelum cuti akhir tahun.

PERANCANGAN TAHUNAN 2011

PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI

SK TAMAN BUNGA RAYA 1

UNIT : Pendidikan Khas

BIL

AKTIVITI

OBJEKTIF

TARIKH

SASARAN

CATATAN

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientasi murid baru

Mesyuarat guru PPKI

Muzakarah

Mesyuarat Badan Kebajikan

Ko kurikulum

Gotong royong

PKSR 1 DAN PKSR 2

Berkuda

Terapi Air (Renang)

Boling

Rekreasi

Lawatan Sambil Belajar

Projek Nilam

Kemaskini RPI

Perjumpaan ibubapa dan menandatangani RPI

Kemaskini papan info PPKI

Pertandingan antara Panitia aliran perdana

Tilawah Al-Quran Pendidikan Khas

Kejohanan Olahraga Pendidikan Khas

Karnival permainan Pendidikan Khas

Perkhemahan

Hari Keluarga

Program RIMUP

Sambutan Hari Lahir

Taman Herba dan Terapeutik

Keceriaan

Sambutan Hari Guru

Perkembangan staff dan Kursus

Minggu Panitia Pendidikan Khas

Jamuan Akhir Tahun

Aktiviti selepas PKSR 2

Taklimat murid ke sekolah menengah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berkenalan dengan ibu bapa dan mendedahkan murid pada persekitaran sekolah.

Memberi makluman kepada guru tentang aktiviti sepanjang tahun.

Membincangkan masalah yang dihadapi samada masalah murid, pengajaran dan pembelajaran dan ibubapa.

Memilih AJK Badan Kebajikan PPKI.

Memberi pendedahan kepada murid tentang aktiviti kegiatan luar bilik darjah.

Membersihkan persekitaran PPKI dan memupuk semangat kerjasama.

Menilai prestasi murid.

Pendedahan murid kepada  dunia luar supaya boleh menyesuaikan diri ketika berada di tempat awam serta menggalakkan perkembangan minda.

Pendedahan kepada aktiviti air dan memberi peluang kepada murid mengambil bahagian di dalam aktiviti renang.

Memberi peluang kepada murid untuk mengambil bahagian di dalam permainan boling.

Pendedahan kepada dunia luar dan alam sekitar.

Memberi pendedahan kepada murid tentang dunia luar dan mencintai alam sekitar.

Menambah kemahiran murid PPKI dalam 3M.

Menilai kemajuan murid untuk pengetahuan ibu bapa.

Mengenalpasti masalah dan kelemahan murid dan perbincangan dengan ibubapa.

Memberi maklumat terbaru.

Menyertai pertandingan untuk menilai kemampuan bersaing secara sihat.

Pemilihan wakil ke peringkat daerah.

Pemilihan wakil ke peringkat daerah.

Pemilihan wakil ke peringkat daerah.

Melatih murid untuk hidup berdikari.

Mengeratkan silatur-rahim antara guru dan ibubapa.

Mendedahkan murid dengan aktiviti sosial yang sihat dan mengambil bahagian dalam pelbagai pertandingan.

Mengingati dan menghargai murid.

Mendedahkan murid dengan tanaman herba dan refleksologi kaki.

Menggalakkan murid belajar di dalam keadaan yang kondusif.

Memperingati Hari Guru dan menghargai jasa guru.

Menambahkan ilmu pengetahuan dan meningkatkan profesionalisme.

Memberi pendedahan dan mengeratkan silatur-rahim antara murid aliran perdana dengan murid PPKI.

Memupuk sikap toleransi dan kerjasama antara guru dan ibubapa.

Mengisi masa murid.

Memberi maklumat kepada ibubapa untuk anak melangkah ke sekolah menengah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.01.2011

26.01.2011

22.03.2011

02.05.2011

21.07.2011

17.10.2011

Hari Selasa minggu pertama setiap bulan.

23.02.2011

13.09.2011

Sepanjang tahun

31.12.2010

05.02.2011

23.02.2011

13.09.2011

Mei dan Oktober

Minggu pertama hari Khamis setiap bulan sepanjang tahun

Minggu kedua hari Rabu setiap bulan sepanjang tahun

Minggu ketiga setiap bulan sepanjang tahun

Hari Khamis minggu keempat sepanjang tahun

09 – 13.03.2011

16.06.2011

Sepanjang tahun

31.03.2011

30.06.2011

14.11.2011

13.04.2011

23.08.2011

Sepanjang tahun

Mac – September

27.04.2011

07.09.2011

Mac

21.05.2011

April

02.11.2011

31.05.2011

Sepanjang tahun

Sepanjang tahun

16.05.2011

09.04.2011

08.10.2011

18-22.07.2011

November

14 – 18.11.2011

November

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Murid-murid baru

Guru-guru PPKI

Guru-guru PPKI

Ibubapa dan guru

Murid dan guru

Ibubapa dan guru

Murid dan guru

Murid, guru dan PPM

Murid, guru dan PPM

Murid, guru dan PPM

Murid, guru dan PPM

Murid, guru dan PPM

Murid, guru, PPM dan Pentadbir

Guru-guru PPKI

Ibubapa dan guru

Guru-guru

Murid dan guru

Murid dan guru

Murid dan guru

Muird dan guru

Murid dan guru

Murid, guru dan ibubapa

Murid dan guru

Murid dan guru

Murid, guru dan PPM

Murid, guru dan PPM

Murid, guru dan PPM

Guru-guru

Murid, PPM dan guru

Murid, guru dan PPM

Murid, guru dan PPM

Murid dan ibubapa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENARAI NAMA GURU PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI 2011

BIL

NAMA GURU

NO K/P

OPSYEN

ALAMAT

1.

PN FAUZIAH BT AMRAN

650523-08-5002

PENGAJIAN MELAYU

MAKTAB PERGURUAN IPOH,

PERAK

NO 1,JLN SEMARAK 1,

BKT BERUNTUNG,

48300 RAWANG

2.

PN RAZIYAH BT ALI

721024-14-5758

KPA MUZIK

MAKTAB PERGURUAN ILMU KHAS,

KUALA LUMPUR

SAD-G 13,PANGSAPURI ANGGERIK,JLN ANGGERIK 5,

BS 7,BKT SENTOSA

3.

PN AZLINA MT MUHAMAD AZHAR

720723-08-5550

PSR MUZIK

MAKTAB PERGURUAN SRI PINANG,

PULAU PINANG

NO 49,JLN TELIPOT 1A/2,

SEKSYEN BS 2,BKT SENTOSA 3 , 48300 RAWANG.

4.

PN ROSNIZAWATI BT RAHMAT

760624-10-5532

PSR SAINS

MAKTAB PERGURUAN PEREMPUAN MELAYU, MELAKA

NO 9, JLN ADENIUM 2E/3,

BDR BARU BKT BERUNTUNG,

48300 RAWANG

5.

PN UMI KALTHUM BT KALMI

731012-10-5838

PSR PENGAJIAN AGAMA

MAKTAB PERGURUAN PEREMPUAN MELAYU, MELAKA

NO 9,JLN KESUMBA 3A/8,

BKT BERUNTUNG 3,

48300 RAWANG

6.

WAN NURULHAFIZA BT WAN MAHMUD

820722-06-5038

PEND KHAS/MASALAH PEMBELAJARAN

MAKTAB PERGURUAN ILMU KHAS,

KUALA LUMPUR

NO 8,JLN 2A/11,SEKSYEN 2,

CAHAYA MURNI ANTARA GAPI, 48200 SERENDAH

7.

JUNAIDA BT RAMLI

720111-10-5004

PSR PENGAJIAN MELAYU

MAKTAB PERGURUAN BATU RAKIT,

KUALA TERENGGANU

NO 1, JLN ADENIUM 2G,

BKT BERUNTUNG,

48300 RAWANG

8.

PN AZILAH BT HARON

760918-09-5106

PENDIDIKAN KHAS

INSTITUT PERGURUAN IPOH,

PERAK

NO 15, JLN BUNGA KERTAS 6, SEKSYEN BS 2,

48300 RAWANG

9.

ZAHARATUL AZMA BT MOHAMAD KAMAL

750321-08-5758

KDC PENGAJIAN MELAYU / PEND KHAS

MAKTAB PERGURUAN ILMU KHAS,

KUALA LUMPUR

NO 55, JLN TELIPOT 1A,

SEKSYEN BS 2,BUKIT SENTOSA 3,

48300 RAWANG

10.

PN CIK SUSILAWATI BT MUHAMMAD

760623-11-5282

DIPLOMA PERGURUAN

PENDIDIKAN KHAS/MASALAH PEMBELAJARAN

IPPM, MELAKA

NO 8,JLN JEJARUM 2B, BS 2,

BUKIT SENTOSA,

48300 RAWANG

11.

PN NORWATI BT HASSIM @ YAHYA

821225-06-5138

DIPLOMA PERGURUAN MALAYSIA

PEND. KHAS MASALAH PEMBELAJARAN/P. SENI

MPPM,MELAKA

NO 19,JLN ADENIUM 2D,SEKSYEN BB5,BANDAR BARU BUKIT BERUNTUNG,48300 RAWANG

12.

EN MAZRIZAL SUHAIRY B MOHD AKHIR

760803-02-6165

SARJANA MUDA PERAKAUNAN (KEPUJIAN )

UITM

NO 305,JLN PUTERI,

FELDA SG TENGI,

44010 KUALA KUBU BHARU.


 

 


Zoom A - Program Pembelajaran Secara Interaktif Melalui Internet Yang Tercanggih Di Malaysia

Pelawat: